Εταιρικοί Ισολογισμοί

2013

2013 διορθωμένος

2014

Μη καταχωρημένος

2015




Προσκλήσεις

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 22/9/14

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 11/11/14

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 30/06/15